Havacılık Emniyeti ve Havacılık Güvenliği Farkı Nedir?

Havacılık endüstrisinin en temel amacı, yolcu ya da yüklerin en az risk ile istenen destinasyona sorunsuz şekilde ulaştırılmasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü, uçuş emniyeti (safety) ve uçuş güvenliği (security) kavramlarının kapsamına giriyor. Türkçe’de eş anlamlı iki sözcüğe karşılık geldiği için bir anlam karmaşasına neden olan havacılığın 2S’si (safety ve security) birbirleriyle çok farklı şeyler ifade ediyor.

Uçuş Emniyeti

Uçuş emniyeti, “risk” ile ilişkilendirilebilir. Safety kelimesi, tehlikeden uzaklaşmak, olumsuz sonuçlar oluşturabilecek durumların önüne geçmek için riski sıfıra indirmeye yönelik tüm faaliyetleri ifade eder. Bu yüzden havacılık emniyeti (aviation safety) tüm havacılık faaliyetlerinin; bilinen tüm risk faktörlerinden kaçınılarak, kabul edilebilir risk seviyesinde gerçekleşmesi olarak özetlenebilir.

Uçuş Güvenliği

Uçuş güvenliği (security) ise uluslararası sivil havacılığı, kanunsuz eylemlere karşı korumayı amaçlayan çeşitli önlemler olarak tanımlanabilir. Yani havacılık güvenliği (aviation security) doğrudan ve dolaylı olarak havacılık faaliyetlerinin, sabotaj ve terörist saldırılar gibi suç unsuru taşıyan ve bilinçli olarak yaratılmış tehlikelerden korunması ile ilgili faaliyetleri kapsayan bir kavramdır.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız

adbanner