İş Seyahatleri Tükenmişlik Sendromu Yaratıyor!

Çok sık iş seyahati yapan insanlar üzerine yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya katılan her beş kişiden biri, işle seyahatlerinin zihinsel durumları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti.

NexTravel tarafından yapılan çalışma, ilişkiler, finansal durum ve üretkenliğin aşırı iş seyahati nedeniyle zarar görebildiğini ortaya koydu.

İş seyahatlerinin diğer olumsuzlukları arasında; daha aza uyumak ve sağlıksız yeme içme alışkanlıkları gösterildi.

Araştırmaya katılanların yarısı, iş seyahatlerinde yeterince uyuyamadıklarını; yüzde 30’u bu seyahatlerde sağlıklı kalabilmek için ekstra mücadele ettiklerini; yüzde 24’ü bir iş gezisinden sonra hastalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan bir başka araştırma, iş seyahati ayda 14 gece veya daha fazla sürenlerin; ayda 1-6 gece sürenlere kıyasla, daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olduklarını ve anksiyete, depresyon ve alkol bağımlılığı belirtileri yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ayda 21 gece veya daha uzun iş seyahati yapanların obezite ve daha yüksek kan basıncına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bulundu.

Dört katılımcıdan biri de iş seyahatlerinin aile ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmak konusunda zorluk oluşturduğunu söyledi. Yani katılımcıların yüzde 25’i iş seyahatindeki süreyi hayatı kaçırdıkları bir zaman olarak nitelendiriyor.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 30’u iş seyahatlerinde sürekli ulaşılabilir olmak zorunda olduğu için yalnız kalmak ve deşarj olmaya zaman bulmakta zorlanıyor.

Ankette ayrıca, iş amaçlı seyahat edenlerin üçte biri, iş seyahati programlarının üretkenliğini bozduğunu ve her dört kişiden biri seyahat sırasında kaybedilen zamanı telafi etmek için fazladan çalışması gerektiğini söyledi.

İş seyahatinde gelir-gider dengesini korumakta zorluk yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 30’un üzerindeyken; katılımcıların yaklaşık dörtte biri iş seyahatinin kişisel giderlerinin artmasına neden olduğunu söylüyor.

Yaklaşan bir iş gezisi düşüncesi bile, ankete katılanların yaklaşık yüzde 20’sinde strese neden oluyor. İş seyahatlerinin parçası olarak boş zaman etkinlikleri oluşturabilmeye olanak sağlayan veya çalışanlarına iş seyahatleri konusunda daha esnek kurallar koyan şirketlerde çalışanların dahi büyük çoğunluğu, iş seyahatleri ile tükenmişlik sendromu arasında bir korelasyon kuruyor.

İşyeri tükenmişliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik, yönetilmeyen iş stresinden kaynaklanan gerçek bir sendrom olarak kabul ediliyor.

ABD’de faaliyet gösteren bir insan kaynakları şirketine göre adaylarının üçte birinin, görüşme sırasında, çalışacağı şirketin seyahat politikasını görmek istiyor.

Yoğun iş seyahati gerektiren pozisyonlar için iş gezilerine tatil zamanı veya boş zaman aktivitelerine ekleyen çalışanları ifade eden ‘Bleisure’ veya “bizcation” kavramları gelişmekte olan bir trend olarak karşımıza çıkıyor. İşverenlerin de bleisure kavramını üretkenlik ve iş memnuniyeti için giderek daha faydalı görüyor.

adbanner