İstanbul Havalimanı Sürdürülebilirlik Çalışmalarıyla “GreenStars Sertifikası” Aldı

İGA İstanbul Havalimanı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirilmiş olan “GreenStars Sertifikası”na layık görüldü.

  • Türkiye’de “sürdürülebilir üniversite” anlayışını ilk benimseyen, yaşamı etkileyen tüm süreçlerde sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması için öncü rol üstlenen Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021 yılında GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli’ni tanıttı.
  • “GreenStars Programı” kapsamında yapılan denetimler ve analizler sonucunda İGA İstanbul Havalimanı, bu sertifikayı almaya layık görüldü.
  • İGA İstanbul Havalimanı’nda da yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları, global 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın tamamında karşılık bularak, denetimlerden geçerli not aldı ve örnek bir başarı gösterdi.
  • GreenStars Sertifikası; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman’ın katılımı ile İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.
İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kabulünden sonra yayımlanan ilk program, 2016 yılı “Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma” başlığı altında yürürlüğe girdi. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) altında oluşturulan 169 hedef ve 247 gösterge ile ülkelerin yoksulluğunun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği, afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yönelik ulusal stratejilerini belirlemesi ve bu stratejilere kamu, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların katılımının sağlanması bekleniyor. 
  • Bu beklentilere uyum adına İGA İstanbul Havalimanı; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performans düzeylerinin değerlendirilebilmesi, uygulamalarının küresel ölçekte en iyi örnekler ile karşılaştırılabilmesi ve başarılarının objektif kıstaslar çerçevesinde belgelendirilebilmesi için GreenStars sertifika programına katılım sağladı.
  • İGA İstanbul Havalimanı böylelikle, kalkınmaya katkı sağlayabilecek alanlarda sistematik, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir değerlerin, teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bir sertifikaya lâyık görüldü.
adbanner