En Demokratik Ülkeler | Boarding Info

Written by 16:09 EN'LER - İLK'LER, Şehir - Ülke

En Demokratik Ülkeler

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan 2018 Demokrasi Endeksi çok ilginç sonuçlar içeriyor.

2018 yılında demokrasi, Avrupa’da diğer bölgelerden daha fazla azaldı. Bunun anlamı şu Avrupa demokrasiden daha fazla uzaklaşıyor. Son üç yıldır üst üste Avrupa’da demokrasinin azaldığına dair benzer sonuçlar çıkıyor olması Avrupa’da bir “demokratik kırgınlık” yaşandığı şeklinde yorumlanıyor.

Özellikle Doğu Avrupa, 2018 yılında hafif bir yukarı yönlü eğilim gösterse de; EIU’nun 2006’dan bu yana yaptığı Demokrasi Endeksi’nde en kötü seviyesinde.


Top 10 | Dünyanın En Demokratik Ülkeleri

  1. Norveç
  2. İzlanda
  3. İsveç
  4. Yeni Zelanda
  5. Danimarka
  6. Kanada
  7. İrlanda
  8. Finlandiya
  9. Avustralya
  10. İsviçre

Raporda ortaya çıkan Avrupa’daki “demokratik kırgınlığa” rağmen, küresel olarak bakıldığında en demokratik ülkeler listesinin ilk 3 sırasını ve ilk 10’un 7’sini Avrupa ülkeleri oluşturuyor.

Türkiye ise küresel listede 110’uncu Avrupa kıtasında ise 21’inci sırada. Türkiye raporda hibrit rejim kategorisinde değerlendirilmiş.

Afganistan ve Zimbabwe dünyanın en az demokratik ülkeleri olurken; Rusya ise küresel sıralamada 144’üncü sırada yer alarak Avrupa’nın demokrasiden en uzak ülkesi oldu.

Batı Avrupa ülkeleri, raporda “tam demokratik” kabul edilen ülkeler arasında yer alırken, Avrupa’nın doğusundaki ülkeler “kusurlu demokrasi” kategorisinde kendilerine yer buldu.

Raporda dikkate alınan 2017-2018 yılları arasındaki bir yıllık sürede, demokrasi konusunda en belirgin düşüş yaşayan Avrupa ülkeleri, Avusturya, Gürcistan, Macaristan, Rusya, Türkiye ve İtalya oldu.

Elbette en çok düşüş gösteren ülkeler arasında İtalya’nın olması raporun en ilginç sonucu. Ülkedeki siyasal iklim bu durumun en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Raporda, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerde iktidardaki politika ve politikacıların, nüfusun önemli bir kısmını kaygılandırdığını ve insanların kendilerini güvende hissetmedikleri algısı oluşturduklarını söylüyor.

Rapora göre özellikle İtalya’da gücün ve güçlü insanların demokrasiye açtığı savaş, toplum üzerinde derin izler bırakıyor. İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin insan haklarına bakışı ve göçmen politikası bu durumun oluşması için önemli bir etken.

Kimler Yükselişte?

Batı Avrupa’daki üç yıllık düşüşe rağmen, Finlandiya, Almanya ve Malta 2018’de demokrasi puanlarını artırdı.

Doğu Avrupa’da ise Ermenistan, Estonya ve Makedonya’da demokrasi anlamında “önemli gelişmeler” yaşandı.

Estonya, 2018’de Doğu Avrupa’nın en iyi “kusurlu demokrasisi” olarak ödüllendirildi.

(Visited 1.646 times, 1 visits today)
Close
error: © Copyright Boarding Info