Havacılıkta Gelirler Artıyor

Havacılık ve uzay endüstrisi, 2017 yılında küresel olarak 838 Milyar Amerikan Doları doğrudan gelir elde etti. Sektörün tüm segmentleri ve her ülke için tutarlı tanımlamalar ve parametreler kullanılarak yapılan ölçüm sonucunda ortaya çıkan gelir, bugüne kadar sektörde ulaşılamamış bir düzeyi ifade ediyor.

Aerodynamic Advisory ve Teal Group tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, ulusal havacılık endüstrisi dernek ve kurumları tarafından bildirilen rakamlar dikkatlice incelendi. Tanımlara uyumlu hale getirildi ve sektördeki yüzlerce havacılık şirketinin programları, pazarın genel durumuna dair tescilli veriler ile bu bilgiler doğrulanmaya çalışıldı.

Rapor, daha önceki yıllara göre tutarlı rakamlara ulaşsa da  ülkelerin ve pazar segmentlerinin radikal olarak farklı özelliklere büründüğünü gösteren sonuçlara da ulaşıldı. Örneğin askeri programlar genellikle sivillerden daha yüksek kârlar üretir. Satış sonrası hizmetler, genellikle yeni inşa çalışmalarından daha karlıdır. Bazı ülkeler daha çok ihracata yönelik çalışmalar yürütürken, diğerleri ise yerel ihtiyaçlara yönelik çalışır.

Genele aykırı bazı değerlere ulaşmak için, şu anda dünyanın en büyük üçüncü havacılık endüstrisine sahip olan Çin’i ele almak gerek. Böylesine büyük bir ekonomiye sahip olsalar da ürünlerinin neredeyse hiçbiri ihraç edilmiyor. Bu yüzden genel karlılık durumu oldukça belirsiz. İlk beşte yer alan diğer ülkeler – ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya – çok yüksek ihracat oranına sahiptir ve bu sebeple genel kârlılık durumları oldukça yüksek. Grafik incelendiğinde Türkiye’nin de tek başına endüstrideki toplam gelirin yüzde 1’ini oluşturduğu görülüyor.

Çalışma aynı zamanda sektöre hakim olan en başarılı oyuncuların kim olduğunu da ortaya koyuyor. ABD endüstrisi, hem sivil hem de askeri havacılıkta net bir şekilde üstünlüğünü ortaya koyuyor ve sektörü domine ediyor. Küresel üretimin neredeyse yarısını tek başına temsil ediyor.

Sıralamanın en üstünde yer alan ilk on ülke, geçen sene elde edilen toplam gelirin yüzde 87’sini yani 731 milyar Amerikan Dolarlık kısmını üretti. Kıtasal olarak Amerika toplam gelirin yüzde 54’ünü; EMEA (Avrupa-Orta Doğu-Afrika) yüzde 31’ini ve Asya yüzde 15’ini temsil etti.

838 Milyar Amerikan Doları tutarındaki toplam gelirin elde edildiği faaliyet alanlarına baktığımızda, 220 milyar Dolar’ın biraz üzerinde bir kısmın parça ve komponentler de dahil olmak üzere bakım, onarım ve revizyon (MRO) alanından elde edildiği görülüyor. Bu da bu alanın önemini ve gelecekteki rolünün ne olacağı hakkında net bir fikir veriyor. Her yıl yaklaşık 70 milyar dolar harcanan askeri uçak bakım onarım segmenti önemli bir paya sahip.

Sivil ve askeri uçakların hem kendilerinin hem de motorlarının üretimleri; genişletilmiş tedarik zincirleri de dahil edildiğinde, küresel havacılık aktivitesinin yüzde 54’ünü oluşturuyor. Bu başlık, daha detaylı mercek altına alındığında karşımıza çıkan sonuç, uçakların orijinal ekipman üreticileri (OEM) uçağın toplam tedarik maliyetinin yüzde 60 -70 oranını karşılıyor.

Diğer önemli kategoriler arasında yer alan uydu ve uzay alanından toplam gelirin yüzde  7’si elde edilirken; füzeler ve insansız hava araçları toplam gelirin yüzde 5’ine karşılık geliyor. Küresel olarak İHA filoları büyümesine rağmen, bu hava araçlarının toplam üretimi yıllık 3 milyar doların biraz altında görünüyor. Bu değer, savaş uçaklarının değerinin yaklaşık yüzde 10’u civarında.

Ufukta bu segmentlerin kendilerine ait oranlarında ciddi ekonomik veya teknolojik değişimler yaşanacağı beklenmiyor. Ancak tarihsel olarak, en güçlü uzun vadeli büyüme, büyük ticari uçak segmenti ve onunla ilişkili tedarikçi şirketleri ve servis sağlayıcılarından geldi. Güçlü küresel seyahat göstergeleri, bu segmentlerin toplam sanayi payı içindeki oranını artırmaya devam edeceğini gösteriyor.

2017’de sektörün elde ettiği toplam gelirlerin fotoğrafını çeken bu çalışadan ortaya çıkan en net sonuç, üretim programları ve piyasadaki genel verilere bakıldığında; sektörün şu anda rekor bir büyüme dönemi içinde olduğu ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde ek bir büyüme sağlanacağı kesin.

adbanner