Havalimanları Daha Emniyetli Olacak

ABD Federal Havacılık İdaresi – FAA, havaalanlarında emniyet seviyesini artırmak için yeni kurallar getirdi. Buna göre, havalimanlarının önümüzdeki beş yıl içinde, Emniyet Yönetim Sistemi (Safety Management System – SMS) uygulamalarını hayata geçirmesi gerekiyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), ticari havalimanlarının emniyet yönetim sistemleri (SMS) uygulamasını hayata geçirecek bir kuralı kesinleştirdi. Ülkenin en işlek 250’den fazla havalimanının, önümüzdeki beş yıl içinde SMS tasarlaması ve uygulamaya koyması gerekecek.

FAA Emniyet Kuralını Tamamladı

Yeni uygulamalar, Federal Kurallar Kitabı’nda yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek ve Part 139 kapsamına giren 265 havalimanı için geçerli olacak. Bu havalimanları, büyük, orta veya küçük merkez olarak sınıflandırılan havalimanları olarak özetlenebilir. Üç yıldan daha uzun süredir, yılda ortalama 100.000 uçuş gerçekleşen veya uluslararası operasyonlar yapılan havalimanları, bu kategorilerde yer alıyor.

Havalimanları Birliği Yöneticisi Shannetta R. Griffin, konuyla ilgili olarak:

“Havacılığın bu tarihi döneminde, havaalanı altyapısını onarmak ve inşa etmek için çalışıyoruz. Ulusumuzun havalimanlarının, emniyetli bir şekilde işletilmesi çok önemli. Bu kural, emniyeti teşvik eder ve havalimanlarının, riskleri azaltmak ve kazaları önlemek üzere, ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmasına olanak tanır.” şeklinde konuştu.


İlgili Haber | Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik Farkı Nedir?


Havalimanlarına, bir Uygulama Planı (Implementation Plan – IP) sunmaları için 12-24 aylık bir zaman verilecek. Ardından Havaalanı Sertifikasyon El Kitabı (Airport Certification Manual – ACM) hazırlamaları için 12 ay ve akabinde bu dokümanın onayını takiben, hazırladıkları IP’yi uygulamak için de 36 ay süreleri olacak.

Havalanlarının hazırlayacağı SMS planlarının “potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve ölçmek ile bunları sistematik olarak tutarlı, mantıklı, makul bir şekilde yönetmek için açık, proaktif bir süreç” özelliklerine sahip olması gerekiyor.

Bu kural, FAA tarafından ilk kez Ekim 2010’da Önerilen Kural Bildirimi (Notice of Proposed Rulemaking – NPRM) olarak gündeme geldi. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürede, alınan geri bildirimler ve yorumlar ile fikir, olgunlaşma aşamasını tamamladı. FAA, Temmuz 2016’da bir Ek Önerilen Kural Bildirimi (SNPRM) ve 2021’de üçüncü bir açık yorum dönemi daha belirleyerek, çalışmanın son halini oluşturmaya çalıştı.

Havaalanlarında Emniyeti Artırmak Neden Önemli?

Yönerge, ABD havalimanlarının riskleri belirleme ve önleme aracı olarak, sağlam ve kapsamlı emniyet sistemleri kurmasını gerektirecek. FAA tarafından bu konuda verilen örnekler, havaalanı emniyet komiteleri kurulmasını, öz denetimleri, gelişmiş eğitimleri ve titiz kayıt tutmayı içeriyor.

FAA’nın havaalanı emniyet yönetim sistemi için gereksinimleri şu bileşenleri içeriyor:

  • Emniyet politikası – Emniyet hedeflerini belirler. Yöntemleri ve organizasyon yapısını tanımlar.
  • Risk yönetimi – Havalimanı operasyonlarındaki tehlikeleri ve bunlarla ilişkili riskleri belirlemeye yönelik süreçler ve prosedürleri içerir.
  • Emniyet güvencesi – Emniyet yönetim sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Emniyeti teşvik etmek – Emniyeti vurgulayan bir çalışma ortamını teşvik eder.

Küresel olarak hava yolu ile seyahatlere olan talep arttıkça, hava trafiğindeki artışa bağlı olarak; değişen prosedürler de dahil olmak üzere, çeşitli faktörler nedeniyle, ticari havacılık operasyonları sırasındaki emniyet riskleri de artıyor. Yeni kuralın temel ilkelerinden biri, havalimanlarındaki riskleri, kazalara yol açmadan önce tespit etmeye ve azaltmaya teşvik etmek.

FAA’nın SMS Tanımı

“SMS, pozitif bir emniyet kültürünü desteklemek için çerçeve sağlar. SMS, emniyeti proaktif bir şekilde yönetmek için tekrarlanabilir ve sistematik süreçleri içerir. Karar alma süreçleri yapılandırılmıştır, tutarlıdır, savunulabilirdir, ölçülebilirdir ve veriye dayalıdır. Tehlikeler belirlenir ve emniyet riski kontrolleri yapılır. Program ve performans değerlendirmesi de dahil olmak üzere Emniyet Güvencesi süreçleri, sürekli emniyet gözetimi için bir araç sağlar ve bu nedenle, daha verimli, daha sorunsuz ve daha emniyetli bir hava sahası operasyonuna izin verir.”

FAA, bu emniyet sistemlerinin “ticari havacılık tarihindeki en emniyetli çağın” başlamasına yardımcı olacağını belirterek, ABD’li havayollarının, 2018’den beri SMS uygulamasını hali hazırda uyguladıklarını da açıkladı.

adbanner