Uçak Nasıl Havalanır?

Uçakların ileriye doğru hareket etmesini motorlar; yerden yükselmesini ise kanatlar sağlar. Her iki hareket de benzer fizik kuralları çerçevesinde gerçekleşir.

Uçak motorları çalıştırıldığında, içindeki paller dönmeye başlar. Uçakların ileri yönde hareketini sağlayan detay, pillerin şeklidir. Paller, dönme hareketi yaparken uçağın arka kısmında kalan havayı sıkıştırır, ön kısmında kalan havayı ise seyreltir. Bu durum, pallerin arka kısımlarına etki eden hava basıncının, ön kısımlarına etki eden hava basıncından daha büyük olmasına neden olur. Böylece uçağa ileri yönde net bir kuvvet etki eder ve uçak ilerlemeye başlar. Yani motorlarda harcanan enerjinin sağladığı dairesel hareket, pallerin şekli sayesinde ötelenme hareketine dönüşür.

Uçakların yerden yükselmesini sağlayan da yine basınç farkıdır. Uçak ileriye doğru hareket ederken, kanat altındaki hava sıkışır, üstündeki hava ise seyrelir. Bu durum uçağın alt ve üst yüzeyleri arasında bir basınç farkı oluşturur. Kanatların kendine özgü şeklinden ötürü, alttan geçen hava daha yavaş, üstten geçen hava ise daha hızlıdır. Kanatların alt ve üst yüzeyleri arasındaki havanın basınç ve hız değerleri arasındaki fark sayesinde, yukarı yönde net bir kuvvet ortaya çıkar. Bu sayede uçak, yer çekimi etkisini yenerek yerden yükselir.

adbanner